Werkzaamheden rondom Orderbos

Werkzaamheden rondom Orderbos

De komende periode wordt er gewerkt aan de Sportlaan en Sportpark Orderbos, dit om de bereikbaarheid te verbeteren. Het fiets- en voetpad wordt vervangen aan de Sportlaan en in het Sportpark Orderbos wordt het bestaande asfalt vervangen door nieuw asfalt. Ook wordt er hard gewerkt aan de veiligheid voor de fietsers.

Om de fietsveiligheid te verbeteren worden er verschillende aanpassingen gedaan. In de Sportlaan wordt een verhoogd plateau aangebracht zodat de fietsers vanaf de rijbaan kunnen oversteken naar het 2-richtingen fietspad. Ook worden de kruisende wegen van het fietspad voorzien van rood asfalt op een verhoging zodat fietsers goed zichtbaar zijn.

Het Orderbos
Zowel de parkeerplaats als het fietspad in het Orderbos krijgen een nieuwe asfaltlaag. Ook worden er hekwerken en wildroosters verplaatst. Het Orderbos is een archeologisch gebied. Om te voorkomen dat er schade ontstaat tijdens de werkzaamheden, worden het werk onder archeologisch toezicht uitgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen om hinder zo beperkt mogelijk te houden.

Fase 1: maandag 27 september t/m vrijdag 8 oktober 2021 Parkeerplaats en fietspad Orderbos

Fase 2: maandag 27 september t/m vrijdag 22 oktober 2021 Sportpark Orderbos en aansluiting met de Sportlaan

Fase 3: maandag 25 oktober t/m vrijdag 12 november 2021 Fiets- en voetpad langs de Sportlaan

Bereikbaarheid

Fase 1 – Parkeerplaats en fietspad Orderbos
In fase 1 is het niet mogelijk om gebruik te maken van de parkeerplaats bij KV Apeldoorn en van het fietspad in het Orderbos. Om bezoekers te informeren worden er voor-aankondigingsborden geplaatst.

Fase 2 – Ingang sportpark Orderbos en aansluiting met de Sportlaan
Tijdens fase 2 is de hoofingang van sportpark Orderbos niet bereikbaar (rode lijn). Verkeer wordt omgeleid via de Asselsestraat (groene lijn).

Voor KV Apeldoorn en Turkse Kracht Apeldoorn zijn de ingang van de sportparken te voet bereikbaar, met uitzondering van donderdag 7 oktober, wanneer asfalt aangebracht wordt. Let op: dit is wel afhankelijk van het weer. De parkeerplaats blijft bereikbaar, er wordt een noodingang ingericht aan de Sportlaan.

Fase 3 – Fiets- en voetpad langs de Sportlaan
In fase 3 worden het fiets- en voetpad langs de Sportlaan in fasen afgesloten. Met bebording wordt aangeduid welke route de fietsers en voetgangers moeten volgen. Voor Club Pelikaan is het niet mogelijk om via de hoofdingang de parkeerplaats te bereiken. Bezoekers worden met bebording omgeleid via de Frankenlaan.

In de brief van Dostal Wegenbouw lees je meer over wanneer wat wordt gedaan.

Geef een antwoord