Tot nader bericht geen trainingen en andere activiteiten ivm coronavirus

Belangrijke mededeling vanuit het bestuur!

Vandaag heeft NOC*NSF de Nederlandse sport opgeroepen om alle clubbijeenkomsten zoals, trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen af te gelasten. Als AV Veluwe volgen wij deze oproep uiteraard op. Dat betekent dat vanaf vandaag tot 1 april alle trainingen komen te vervallen en dat de ALV wordt uitgesteld.
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland

Voor vragen kun je terecht bij onze voorzitter Nils van Elzelingen.

Met sportieve groet
Bestuur AV Veluwe