Club van 100

In 2014 is ‘de club van 100’ opgericht. Leden die AV Veluwe een warm hart toedragen kunnen dit tot uiting brengen middels een jaarlijkse donatie en daarmee lidmaatschap van de Club van 100. Het is ook mogelijk in teamverband lid te worden. Momenteel bestaat de club van 100 uit de volgende leden:

Hans van Driel
Dik Musch
Rene van Vliet
Elbert Voogt
Maurice Winterman
Ed van der Zwaan

Jouw naam of uw organisatie ook hier of misschien wel op de voorpagina met een mooie banner?
Meld u aan via het onderstaande formulier.

Aanmeldformulier Sponsoring en/ of de Club van 100

* Door het versturen van bovenstaande aanmeldingsformulier verleent u tot wederopzegging machtiging aan atletiek vereniging AV Veluwe om jaarlijks 100 euro af te schrijven van uw bankrekening wegens bijdrage Club van
100 AV Veluwe. Afschrijving vindt plaats in februari kalenderjaar. Opzegging 2 maanden voor einde kalender
jaar.

Namens leden en bestuur AV Veluwe, hartelijk dank voor uw bijdrage!